Biografieën

Deze ervaren musici zijn voortdurend op zoek naar nieuwe repertoires en gevarieerde stijlen. De muzikanten blijven elk hun eigen personnlijkheid bewaren en toch getuigt het ensemble van een buitengewone cohesie.

Bernard WOLTÈCHE
cellist en leraar kamermuziek aan het Conservatoire royal de Bruxelles

Ensemble Bradamante

Men zou kunnen zeggen dat het Ensemble Bradamante al altijd bestaan heeft, zolang al duurt de geschiedenis van zijn ontwikkeling en deze gaat terug tot de eerste muzikale jaren van zijn jonge leden. De geboorte van dit ensemble zoals we het heden ten dage kennen vond plaats in het kader van de wedstrijd Axion Classics 2006. Ze slepen de eerste prijs in de wacht, wat hun de kans geeft om voorstellingen te geven op diverse Belgische podia, zoals “l’Avant-Première du Festival de Wallonie” en “Le Juillet Musical de Saint-Hubert”.

In 2010, na een pauze van één jaar, waarin elk van zijn kant ging studeren aan verscheidene Europese conservatoria, werpen Anne-Catherine Gosselé, Leonor Palazzo, Rachel Heymans, en Paule Van den Driessche zich met enthousiasme en inspiratie op het uitwerken van hun muzikaal karakter, het zoeken van de muzikale kleur en het samenstellen van het unieke programma van dit ensemble. Laatst stortten zij zich op het universum van Johann Sebastian Bach met een serie concerten gewijd aan de componist.

Tegelijkertijd doen zij onderzoek naar avant-gardistische klanken en kleuren, die hen brengen tot een fascinerend programma genaamd: Tomorrow Yesterday.

Niet lang daarna gaat het Ensemble nieuwe inspiratie zoeken aan de overkant van het Kanaal, met name Groot-Brittannië. Met dit nieuwe materiaal stellen zij een programma samen met muziek gaande van de Middeleeuwen tot nu.

Het Ensemble Bradamante werd uitgenodigd om een “Fringe” concert te geven op het “Festival Oude Muziek Utrecht 2012”.

ARTISTIEKE KEUZES

Anne-Catherine Gosselé, Rachel Heymans, Leonor Palazzo en Paule Van den Driessche laten hun publiek originele stukken ontdekken, dikwijls in een onuitgegeven instrumentatie, gebruik makend van het grote potentieel dat de familie van de blokfluit aanbiedt alsook de mogelijkheden voorgesteld door het niet minder gevarieerde repertorium van de oude muziek. De luisteraar laat zich meeslepen doorheen de sterke voorbereiding van de muzikanten alsook, en vooral, door hun cohesie en medeplichtigheid, tot hij ten slotte, net zoals de muzikanten, er echt plezier in beleeft.

Sinds de oprichting van het ensemble beleven de vier muzikanten een enorm genoegen bij het musiceren, het zoeken en uitproberen van nieuwe mogelijkheden. Ze bewerken een gekend en minder gekend repertorium, gekozen volgens de affiniteiten van elk van de muzikanten. Ze exploreren op een handige manier de historische realiteit die in het verleden de musici toeliet de instrumenten en de composities van die periode te gebruiken om allerlei soorten muziek te spelen.

Het Ensemble Bradamante mengt het enthousiasme van de jeugd en de grote ervaring van de klaveciniste, zoekt en integreert zonder ophouden nieuwe stukken. De visie van externe specialisten laat hen toe zich verder te verrijken, als de gelegenheid zich voordoet. Het is niet de bedoeling om in de eerste plaats zich te focaliseren op een bepaalde periode of componist of om onuitgegeven muziek te brengen. Het gaat er hen vooral om een samenwerking met de muziek te scheppen: het Ensemble Bradamante verbreedt de mogelijkheden tot expressie en interpretatie van de muziek door het kiezen van werken die hen treffen om die uiteindelijk te delen met het publiek. Deze stukken worden met zorg gekozen en bouwen een repertorium op dat voortdurend evolueert, gaande van de Italiaanse pre-barok tot de hedendaagse muziek van de XXIste eeuw en via de sonates voor trio uit de barokperiode die toen in Europa bloeide (Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, België, Engeland).

Het Ensemble Bradamante, hardwerkend, efficiënt, nieuwsgierig, open en enthousiast, is in een permanente evolutie.

Rachel HEYMANS
blokfluit, barokhobo

Rachel Heymans, blokfluit

Rachel Heymans (1988) start op 5-jarige leeftijd haar eerste blokfluitlessen bij Catherine Verkindere aan de Academie van Waterloo. In 1998 zet ze haar blokfluitstudie verder bij Jean-Pascal Hinnekens in Braine l’Alleud. Ze volgt ook lessen kamermuziek bij Michel Keustermans in Waterloo. In 2006 neemt ze deel aan de Axion Classics wedstrijd waar ze zich voorstelt met blokfluit en in kamermuziek (met het Ensemble Bradamante, toen Al Dente genoemd). Ze behaalt twee eerste prijzen.

In hetzelfde jaar slaagt ze voor het ingangsexamen aan het Conservatoire Royal te Brussel, waar ze verder een opleiding blokfluit volgt bij Laura Pok en Frédéric de Roos. In 2009 – 2010 verdiept ze zich in de hedendaagse muziek voor blokfluit bij Gerd Lünenbürger, aan de Universität der Künste in Berlijn. Rachel heeft in 2010 en 2011 deelgenomen aan het project hedendaagse muziek PRIME, georganiseerd door Antonio Politano. Ze heeft opgetreden als soliste en met verschillende orkesten, o.a. la Cetra d’Orfeo. Ze studeert nu verder aan het departement Middeleeuwse muziek van de Schola Cantorum Basiliensis.

Anne-Catherine GOSSELÉ
blokfluit

Anne-Catherine Gosselé, blokfluit

Anne-Catherine Gosselé begint op 4-jarige leeftijd haar eerste blokfluitlessen bij Catherine Verkindere aan de Academie van Waterloo. Ze volgt er tien jaar les met enthousiasme en vervolgt daarna haar vorming bij Laura Pok in Nijvel. Op 6-jarige leeftijd beslist ze ook viool te studeren. Ze volgt lessen bij Isabelle Roussey, Nicole Engels en Igor Semenoff en behaalt in 2006 haar einddiploma viool. Ze treedt in Venetië op met het orkest Divertimento waarmee ze ook deelneemt aan de opname van een CD.

Anne-Catherine is laureate van verschillende wedstrijden: Jeunes Talents, Jong Tenuto (finaliste), Jeunes Musiciens, Axion Classics (als soliste en met het Ensemble Bradamante). In 1998 neemt ze deel aan de internationale blokfluitwedstrijd SONBU in Utrecht (Nederland), begeleid door Leonor Palazzo (cello), Camille Babut du Marès (viool) en Paule Van den Driessche (klavecimbel). Ze behalen de eerste prijs. In 2004 behaalt ze weer bij de SONBU internationale blokfluitwedstrijd een tweede prijs met Avital de Macar (piano).

Na deze ervaringen beslist ze in 2006 om haar passie voor blokfluit verder te beleven en begint ze het Conservatorium bij Frédéric de Roos, Laura Pok en Tomma Wessel. Anne-Catherine volgt terzelfdertijd lessen klavecimbel bij Paule Van den Driessche. In 2010 neemt ze deel aan het Erasmus programma en gaat gedurende zes maanden de lessen van Agostino Cirillo volgen aan het conservatorium in Murcia (Spanje). Ze heeft ook verschillende keren opgetreden met la Cetra d’Orfeo en met andere muzikanten o.a in het kader van de muzikale nacht van Seneffe. Ze heeft in juli 2011 haar Masterdiploma blokfluit met grote onderscheiding behaald.

Leonor PALAZZO
cello

Leonor Palazzo, cello

De Belgo-Argentijnse celliste Leonor Palazzo behaalt haar Masterdiploma in 2009 aan het Conservatoire de Bruxelles bij Marie Hallynck en Didier Poskin. Ze vervolledigt haar cello opleiding bij Hervé Douchy, Bernard Woltèche, Jean Tubéry, Edmond Baert, Lluís Claret, Daniel Rubinstein, Muhiddín Dürrüoglu-Demiriz. Vervolgens beslist ze haar horizon verder te verruimen in Zweden, waar ze de traditionele muziek bestudeert. Ze studeert aan de Academy of Music and Drama te Göteborg bij Hans Kennemark.

In 1998 behaalt ze de eerste prijs in de categorie kamermuziek tijdens de SONBU wedstrijd in Utrecht, ze is semi-finaliste tijdens de Jong Tenuto wedstrijd en laureate van de Axion Classics wedstrijd. In 2004 neemt ze deel aan het jaarlijkse April Spring Friendship Artfestival in Pyongyang (Korea) met Grup 46, die Argentinië vertegenwoordigde.\n

Als lid van het orkest I Musici Brucellensis treedt ze op in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, het Conservatoire de Bruxelles en in de vier hoeken van België. Met de groep Kurbitz treedt ze dikwijls op in Zweden, onder andere in januari 2011 aan het Koninklijk Paleis. Ze heeft deelgenomen aan de opname van de CD “Tarantelle & Cie” met l’ Orchestre de Chambre de la Néthen, alsook “Les pieds sur la braise vol 2” met het Trio Guerbigny.

Paule VAN DEN DRIESSCHE
clavecin, virginal

Paule Van den Driessche, klavecimbel

Na haar studies klassieke filologie behaalt Paule Van den Driessche haar eerste prijzen piano, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, klavecimbel aan het Conservatoire de Bruxelles, alsook haar hoger diploma kamermuziek en klavecimbel. Haar dubbele vorming als pianiste en klaveciniste laat haar toe een zeer breed repertorium te exploreren.

In 1988 was ze begeleidster tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang. In 2004 heeft ze Shadi Torbey begeleid. Ze heeft deelgenomen aan talloze muziekuitzendingen van de Radio Télévision Belge alsook de ontwikkeling van een methode voor blokfluitonderwijs voor kinderen door het aanpassen van de begeleiding.

Paule is lerares klavecimbel aan de Académie de Waterloo en begeleidster aan het Conservatoire de Bruxelles voor de klassen zang (Marcel Vanaud) en oude muziek (Frédéric de Roos, Mira Glodeanu, Philippe Pierlot). Ze heeft daar ook vele jaren met Jules Bastin (zang) samengewerkt. Haar discografie omvat werken voor zang en piano, viool en piano en solo klavecimbel.

Laatste update : 2023-12-03, web design : Ensemble Bradamante
contact@ensemblebradamante.com